Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Dane są zbierane w ramach korzystania przez Państwa z usług, w tym ze strony internetowej, w tym zapisywanych w plikach cookies w celach analizowana i profilowania w celach marketingowych przez Eko-Higiena M.Kuźma, I.Borkiewicz-Kaaz s.c. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

1)        Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Eko-Higiena M. Kuźma, I. Borkiewicz-Kaaz s.c. siedzibą w Kaliszu ul. Niska 30, (62-800 Kalisz).

2)        Kontakt do Inspektorem Ochrony Danych  to mail: rodo@eko-higiena.com

3)        Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie złożył Pan/Pani na podstawie art. 6 ust 1b RODO lub/i na podstawie. art. 6 ust 1 pkt a RODO w celu przetwarzania danych kontaktowych lub/i przyszłych rekrutacji na podstawie zgody na przetwarzanie w określonym w zgodzie celu

4)       Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy państwowe w zakresie wykonywanych zadań wspólnicy i pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia

5)        Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;

6)        Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez  trzy miesiące od dnia przesłania CV. Za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.

7)        Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8)        Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9)        Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale nie podanie danych określonych Kodeksem Pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału w rekrutacji.

10)    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH DO CELÓW REKRUTACJI

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. A i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).. W związku z powyższym, jeśli chcą Państwo uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym uprzejmie prosimy o umieszczenie w Państwa CV poniższych informacji:

 

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, w tym również danych wrażliwych,  przez Eko-Higiena M. Kuźma, I. Borkiewicz-Kaaz s.c. (ul. Niska 30, 62-800 Kalisz), w celu realizacji procesu rekrutacji, jednakże nie dłużej niż przez 3 miesiące.. Odbiorcami moich danych mogą być zaufane podmioty współpracujące ze Spółką  na podstawie zawartych umów o powierzenie przetwarzania danych. Zostałem/am poinformowana o: prawie wycofania zgody w dowolnym momencie. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mam świadomość, iż obszerny obowiązek informacyjny znajduje się na stronie www.eko-higiena.com
Zostałam/em poinformowany/a o wszelkich przysługujących mi prawach wynikających z Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
 
Jeśli chcą Państwo uczestniczyć w dalszych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez naszą firmę proszę również zamieścić klauzulę:
 

Ponadto, wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych Eko-Higiena M. Kuźma, I. Borkiewicz-Kaaz s.c. (ul. Niska 30, 62-800 Kalisz), również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, jednakże nie dłużej niż 1 rok. Odbiorcami moich danych mogą być zaufane podmioty współpracujące ze Spółką  na podstawie zawartych umów o powierzenie przetwarzania danych. Zostałem/am poinformowana o: prawie wycofania zgody w dowolnym momencie. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mam świadomość, iż obszerny obowiązek informacyjny znajduje się na stronie www.eko-higiena.com